Umowy Cywilnoprawne

program przeznaczony jest do rejestracji i obsługi umów cywilnoprawnych (najmu lokali, sprzedaży czy sprzedaży na raty). Umożliwia stosowne wydruki wprowadzonych umów, książeczek opłat, jak również różnego rodzaju zestawień i wykazów min. spis umów obowiązujących czy wygasłych w podanych ramach czasowych.
Program jest połączony z modułem windykacji, który umożliwia rozliczanie dłużników i wystawianie dla nich dokumentów takich jak: wpłata, odroczenie terminu płatności, zwrot, zaliczenie oraz innych. Automatycznie rozlicza każdego dłużnika podając bieżący stan jego salda z wyszczególnieniem należności zaległych, należności przed terminem i nadpłat. 

Podstawowymi funkcjami systemu są:

  • obsługa dłużników,
  • przegląd należności,
  • obsługa umów,
  • rozliczenie należności,
  • sporządzanie wydruków.