Portal Interesanta

Portal Interesanta

Portal Interesanta rozszerza możliwości pakietu DISTRICTUS o szereg funkcji związanych z upublicznianiem informacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. O ile aplikacje pakietu DISTRICTUS stanowią wewnętrzne, niedostępne na zewnątrz urzędu środowisko, o tyle Portal Interesanta z samego założenia stanowi otwartą na cały świat i wszystkich użytkowników Internetu platformę. Portal umożliwia publikowanie oraz udostępnianie użytkownikom wybranych informacji wraz z możliwością dokonania zapłaty należności z tytułu podatków gminnych i opłat lokalnych. Należy tutaj wskazać na możliwość zamieszczania w prosty sposób procedur postępowania administracyjnego, udostępniania wniosków, plików, materiałów informacyjnych, tekstów uchwał, zarządzeń, codziennych aktualności, przeprowadzania ankiet i wielu innych.

DISTRICTUS - Portal Interesanta

stanowi integralną część pakietu DISTRICTUS pełniąc rolę płaszczyzny stwarzającej okazję do wyjścia na przeciw oczekiwaniom klientów oraz organizacji współpracujących z urzędami.

Wybrane usługi informacyjne dostępne dla użytkowników za pośrednictwem portalu:

  • dane statystyczne
  • sprawdzenie zobowiązania wobec gminy
  • weryfikacja informacji o odczytach wodomierzy, wystawionych fakturach
  • sprawdzenie naliczenia za usuwanie odpadów
  • wgląd do historii ilości oddanych (worków/pojemników) odpadów
  • sprawdzenia danych zawartych umów z tytułu opłat lokalnych i umów cywilno-prawnych
  • sprawdzenie informacji o opodatkowanych gruntach, budowlach, budynkach, pojazdach
  • weryfikacja danych nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej i niewykorzystanych limitach
  • weryfikacja poprawności posiadanych przez urząd danych adresowych, kontaktowych
  • pobranie wzorów procedur, wniosków i innych dokumentów wykorzystywanych w czynnościach administracyjnych.

Zalecane wymagania sprzętowe