Dopłaty Paliwowe dla Rolników

DISTRICTUS – Dopłaty Paliwowe dla Rolników

pozwala na wykonywanie wszystkich niezbędnych procedur związanych z ewidencją wniosków, ewidencją faktur załączonych do wniosków oraz obsługą wydawanych decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Program zapewnia:

  •  Zlecenie wypłat zwrotu w postaci pliku poprzez przelewy elektroniczne,
  •  Wypłaty częściowe zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
  •  Samodzielną konfigurację treści decyzji określających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
  •  Sprawozdanie z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc DE MINIMIS,
  •  Współpracę z programem DISTRICTUS – Kasa Urzędu,
  •  Współpracę z programem DISTRICTUS - Podatki Gminne w zakresie kontroli danych osobowych oraz powierzchni gruntów rolnych.

Dzięki DISTRICTUS – Dopłaty Paliwowe dla Rolników użytkownik w szybki sposób uzyska:

  •  Wyliczony „Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego” w danym okresie,
  •  Wyliczone roczne i okresowe sprawozdania: ”Sprawozdanie rzeczowo-finansowe” oraz „Rozliczenie dotacji celowej”.

Program DISTRICTUS - Dopłaty Paliwowe dla Rolników posiada dwa tryby pracy:

  •  Niezależny program, w którym wszystkie informacje z wniosku są wpisywane przez użytkownika z możliwością wykorzystania podpowiedzi wprowadzonych danych w kolejnych okresach przyjmowania wniosków.
  •  Dodatkowy program w pełni współpracujący z programem DISTRICTUS - Podatki Gminne  wykorzystujący dane podatkowe do ewidencji wniosków.